Politické strany

Co by se stalo, kdyby se zrušily politické strany?

Opravdu potřebujeme politické strany? K čemu slouží? Jak fungují? Co chceme od politiků a co od nich dostáváme? Na tyto a další otázky se pokusím si odpovědět.

Politická strana je uskupení politiků, kteří se vyznačují podobnými politickými názory a postoji. Jejich myšlení nikdy nemůže být zcela stejné (to by ani nebylo žádoucí) a je potřeba mnohých kompromisů, aby tyto různé osobnosti mohly být ve stejné politické straně. Díky tomu je potřeba dělat ústupky ze svých postojů, výměnou za výhody, které členství v politické straně přináší. Ale je takový postup ve prospěch nás, občanů? Je-li zájemce o politiku hned v počátcích cvičen v tom, že se musí podřídit zájmům své strany, nebude asi ani v budoucnu zarputile hájit zájmy občanů, budou-li tyto v rozporu se strategií strany.

Je jistě snazší, zviditelnit se jako politická strana. Více hlav více ví…ale hlavně lze nashromáždit více kapitálu na předvolební kampaň…více peněz, které vyletí komínem, aniž by z nich jakýkoli praktický užitek. Opravdu si takové věci můžeme a chceme dopřávat? Očividné plýtvání zdroji v době, kdy by bylo lepší všechny zdroje maximálně šetřit?

Měli-li by všichni stejné podmínky a každý by bojoval sám za sebe, bylo by možné nejen ušetřit, ale také trvat na tom, aby každý své předvolební sliby prosazoval i v poslanecké sněmovně a nemohl se skrývat za stranu. Lze namítnout, že ti movitější by byli zvýhodněni, ale v době, kdy každý může mít chytrý telefon a tarif, který umožňuje přístup na internet, je tento argument lichý. Ne každý volič se rozhoduje podle hesel na bilboardech…

My občané si přejeme zodpovědné, čestné, morálně silné politiky, kteří se cítí být součástí společnosti a nikoli jakousi nadřazenou třídou, která si šije zákony na míru a s morálkou je na štíru. Ale takoví mohou být jen ti, kteří jsou jmenovitě zvoleni a osobně zodpovědní. Jakmile se mohou skrývat za jakékoli uskupení, zafunguje kolektivní vina a ztráta pocitu osobní zodpovědnosti.

Vzpomeňte na stranu s velkým „S“. Ta nás měla jednou pro vždy poučit, jak to se stranami chodí, ale my to stále nechceme pochopit. Zrušme politické strany, buďme každý sám za sebe a nechť naše slova platí a jsou důvěryhodná.

1 comment on Politické strany

  1. To je moc pěkně napsané a pravdivé. V jakémkoli projektu se rozdělují zodpovědnosti, ve fungujících firmách mají jasně rozdělené zodpovědnosti. Ale v tom nejhlavnějším se stále lze skrývat jak v době školních lavic. To já ne to on, tak zůstane po škole celá třída…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *